Gọi đặt xe ngay

0888.100.100

Hoặc

024.7777.8888

Mục lục

  Chào mừng Quý khách đến với Noibai.vn và ứng dụng Noibai Taxi. Quý khách vui lòng đọc kỹ Chính sách và Điều khoản sử dụng, trước khi cài đặt App NoiBai Taxi hay sử dụng dịch vụ của Noibai.vn. Điều khoản sử dụng này là Thỏa thuận pháp lý giữa quý khách hàng và Công ty.

  Điều khoản sử dụng và Thỏa thuận pháp lý

  Bằng việc tải xuống, cài đặt, và/hoặc sử dụng Ứng Dụng Noibai.vn (sau đây gọi là “Ứng Dụng”), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, đã hiểu và đã chấp nhận và đã đồng ý Điều Khoản Sử Dụng (sau đây gọi là “Điều Khoản Sử Dụng”). Những Điều Khoản Sử Dụng này cấu thành một thỏa thuận giữa bạn và Noibai.vn và áp dụng cho việc truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi tại Noibai.vn (“sau đây gọi là “Website”), Dịch Vụ và Ứng Dụng NoiBai Taxi (được định nghĩa bên dưới).

  1. Bạn cam đoan và đảm bảo rằng bạn là một cá nhân về mặt pháp lý có toàn quyền tham gia giao kết thỏa thuận theo pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, cụ thể là Điều Khoản Sử Dụng này, để sử dụng Ứng Dụng và rằng bạn phải ít nhất mười lăm (15) tuổi hoặc không chịu sự giám hộ. Nếu không như vậy, chúng tôi hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ liên quan, sẽ có toàn quyền theo pháp luật để hủy bỏ bất kỳ thỏa thuận nào đã giao kết với bạn. Ngoài ra bạn cũng cam đoan và đảm bảo rằng bạn có đầy đủ quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch Vụ và tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng. Nếu bạn đăng ký đại điện cho một pháp nhân, bạn cũng phải cam đoan và bảo đảm rằng bạn có đủ thẩm quyền để giao kết và ràng buộc pháp nhân tuân thủ với Điều Khoản Sử Dụng và đăng ký Dịch Vụ và Ứng Dụng.
  2. Chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân của bạn, như là tên, địa chỉ email, và số điện thoại di động của bạn khi bạn đăng ký. Bạn phải cung cấp chính xác và đầy đủ thông tin, cập nhật thông tin và đồng ý cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng nào về danh tính theo yêu cầu hợp lý của chúng tôi. Nếu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thay đổi, ví dụ, nếu bạn thay đổi địa chỉ email, số điện thoại, hoặc nếu bạn muốn hủy tài khoản, xin vui lòng cập nhật chi tiết bằng cách gửi yêu cầu đến chúng tôi. Chúng tôi, trong khả năng của mình, sẽ nỗ lực thực hiện thay đổi theo yêu cầu trong mười lăm (15) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo về thay đổi.
  3. Bạn chỉ có thể sử dụng Ứng Dụng một khi bạn đăng ký vào Ứng Dụng. Khi đã đăng ký thành công, Ứng Dụng sẽ cung cấp cho bạn một tài khoản cá nhân có thể truy cập bằng mật khẩu mà bạn chọn.
  4. Chỉ có bạn mới có thể sử dụng tài khoản của mình và phải đảm bảo không cho phép người khác sử dụng danh tính hoặc tài khoản. Bạn không được quyền chuyển giao hoặc chuyển nhượng tài khoản của mình cho bất kỳ các bên nào khác. Bạn phải giữ mật khẩu tài khoản và mọi thông tin về danh tính mà chúng tôi cung cấp đến bạn một cách an toàn và bảo mật. Trong trường hợp mật khẩu của bạn bị tiết lộ, bất kể bằng cách nào, khiến cho tài khoản hoặc danh tính của bạn bị sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép, thì các đơn hàng do việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép đó vẫn được coi là hợp lệ, trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi về vấn đề đó trước khi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ thực hiện các Dịch vụ theo yêu cầu.
  5. Bạn chỉ có thể có một tài khoản Noibai.vn.
  6. Thông tin được cung cấp bởi Ứng Dụng không phải là một lời khuyên hoặc một lời đề nghị, quyết định sử dụng Nhà Cung Cấp Dịch Vụ hoàn toàn là của bạn. Bạn hoàn toàn có quyền sử dụng Nhà Cung Cấp Dịch Vụ bất kỳ khác.
  7. Bạn cam kết rằng bạn sẽ sử dụng Ứng Dụng chỉ cho mục đích sử dụng Dịch vụ. Bạn không được phép lạm dụng hoặc sử dụng Ứng Dụng cho các mục đích gian lận hoặc để gây bất tiện cho người khác hoặc để giả mạo việc đặt hàng.
  8. Nếu bạn cũng là một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, bạn không thể sử dụng tài khoản khách hàng của bạn (hoặc của người khác) để tạo ra đơn đặt hàng mà bạn sẽ tự mình là một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.
  9. Bạn không được phép làm tổn hại, chỉnh sửa hoặc bổ sung Ứng Dụng và/hoặc Website hoặc cố tình đe dọa, chỉnh sửa hoặc bổ sung Ứng Dụng và/hoặc Website bằng bất kỳ cách nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn không có một thiết bị tương thích hoặc nếu bạn đã tải xuống sai phiên bản của Ứng Dụng trên thiết bị của bạn. Chúng tôi bảo lưu các quyền ngăn cấm bạn tiếp tục sử dụng Ứng Dụng, nếu bạn sử dụng Ứng Dụng với một thiết bị không tương thích hoặc trái phép hoặc nếu bạn sử dụng Ứng Dụng cho các mục đích khác với mục đích mà Ứng Dụng hướng tới. Bạn cam kết rằng bạn sẽ chỉ sử dụng một điểm truy cập mà bạn được phép sử dụng.
  10. Bạn sẽ phải bảo mật và sẽ không lạm dụng thông tin bạn nhận từ việc sử dụng Ứng Dụng. Bạn sẽ đối xử với các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ với sự tôn trọng và sẽ không tiến hành bất kỳ hành vi hoặc hoạt động nào trái pháp luật, đe dọa hoặc quấy rối khi đang sử dụng dịch vụ của họ.
  11. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng Ứng Dụng của bạn cũng sẽ phụ thuộc vào Chính Sách Bảo Mật như có thể được bổ sung tùy từng thời điểm. Bằng việc sử dụng Ứng Dụng, bạn cũng đã đồng ý tuân thủ các yêu cầu của Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.
  12. Bằng cách cung cấp thông tin cho chúng tôi, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền cung cấp cho chúng tôi thông tin để sử dụng và chia sẻ với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.
  13. Chúng tôi và/hoặc các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ liên quan bảo lưu quyền từ chối chấp nhận đơn hàng của bạn nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng bạn đã hoặc, bằng việc chấp nhận đơn hàng, sẽ phá vỡ hoặc vi phạm Điều Khoản Sử Dụng hoặc luật và các quy định hiện hành.

  Xin vui lòng thông tin cho chúng tôi nếu bạn không còn kiểm soát được tài khoản của bạn, ví dụ như tài khoản của bạn như thế nào đó đã bị truy cập trái phép hoặc điện thoại của bạn đã bị đánh cắp, theo đó, để chúng tôi có thể hủy tài khoản của bạn. Xin lưu ý rằng bạn chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng tài khoản và có thể chịu trách nhiệm ngay cả khi tài khoản của bạn bị lạm dụng bởi một người khác.

  Quy chế hoạt động website/ứng dụng cung cấp dịch vụ NoiBai Taxi

  1. Thông tin về đơn vị cung cấp dịch vụ NoiBai Taxi

  • Tên công ty: CÔNG TY TNHH DIDI VIỆT NAM
  • Tên công ty bằng tiếng Anh: DIDI VIET NAM COMPANY LIMITED
  • Tên công ty viết tắt: DIDI VIETNAM CO., LTD
  • Trụ sở ĐKKD: Tầng 3, số 43 đường Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0108908830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 19/09/2019
  • Website: https://noibai.vn/
  • Điện thoại: 02477778888
  • Email: info@didi.com.vn

  Đăng ký Kinh doanh xem tại ĐÂY.

  2. Điều kiện giao dịch chung

  2.1 Chính sách vận chuyển, giao nhận 

  • Quy định về thời gian tài xế chờ:

  Trường hợp chọn dịch vụ đi riêng, tài xế sẽ chờ Quý khách tối đa 15 phút tại điểm đón yêu cầu. Ngoài thời gian này, chúng tôi có quyền hủy chuyến mà không phải bồi thường hoặc tính thêm tiền cước chờ khách. Cước chờ tạm thời được tính như sau:

  + 50,000 VND/giờ với xe 4,7 chỗ

  + 100,000 VND/giờ với xe từ 16 chỗ trở lên

  • Quy định khác:

  Quý khách không mang theo những hàng hóa cấm trong danh mục quy định hàng cấm của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

  Quý khách không được hút thuốc và ăn uống gây mất vệ sinh ở trên xe.

  Trong điều kiện bất khả kháng (động đất, bão lũ…), chúng tôi được quyền hủy hoặc thay đổi lịch và giờ chạy mà không chịu bất cứ trách nhiệm nào.

  2.2 Chính sách hủy đặt xe/ thay đổi lịch trình và hoàn tiền:

  • Quy định Hủy đặt xe/thay đổi lịch trình:

  Quý khách có quyền hủy đặt xe hoặc thay đổi giờ đi mà không mất thêm chi phí nếu quý khách hủy đặt xe tối thiểu 30 phút trước giờ khởi hành và thay đổi thông tin tối thiểu 30 phút trước giờ khởi hành.

  Các chuyến đi sáng sớm (21h – 9h sáng hôm sau), Quý khách vui lòng thay đổi trước 18h tối ngày trước khởi hành.

  Một số trường hợp đặc biệt khi đặt xe trong các ngày lễ, Tết. Khi có nhu cầu hủy đặt xe hoặc thay đổi thông tin, Quý khách vui lòng thông báo trước 24 giờ so với thời gian khởi hành. Cách thay đổi thông tin:

  • Gọi điện hoặc nhắn Zalo tới Tổng đài 0888.100.100 để thông báo thay đổi hoặc hủy chuyến.

  Quý khách cân nhắc kỹ thời gian khởi hành và các yếu tố (khung giờ cao điểm, dịp lễ hội, cấm đường…) và tự chịu trách nhiệm chuyến bay với thời gian đã đặt của mình. NoiBai Taxi không bồi thường các chi phí phát sinh do khách hàng đặt sai giờ nếu NoiBai Taxi đến đón khách đúng thời điểm đã đặt chuyến.

  • Quy định hoàn tiền:

  Trường hợp trễ chuyến do sai giờ đón, lỗi được xác định do hệ thống của NoiBai Taxi, chúng tôi sẽ hoàn lại 100% khoản tiền thanh toán trước tới Quý khách.

  Trường hợp hủy chuyến, Quý khách vui lòng chịu phí chuyển khoản của ngân hàng.

  2.3 Chính sách bảo hành

  NoiBai Taxi cung cấp dịch vụ đặt xe, không phải là hàng hóa hữu hình nên không có chính sách bảo hành.

  2.4 Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

  NoiBai Taxi và đối tác có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Người đặt dịch vụ liên quan đến giao dịch khi sử dụng App Noi Bai Taxi và website noibai.vn. Người đặt dịch vụ có quyền gửi khiếu nại về việc chất lượng dịch vụ không đúng với mô tả, vấn đề vận chuyển, thông tin thanh toán vấn đề khác liên quan đến đối tác, Người đặt dịch vụ trên NoiBai Taxi.vn đến Ban quản trị NoiBai Taxi. NoiBai Taxi sau khi tiếp nhận các phản ánh này sẽ xác minh thông tin, nếu đúng như phản ánh, sẽ đề xuất biện pháp xử lý cho cả hai bên gồm Người đặt dịch vụ và Đối tác phù hợp với Chính Sách Giải Quyết Khiếu Nại.

  Thời hạn, các thức khiếu nại:

  Đối với khiếu nại về chất lượng dịch vụ, thanh toán và vận chuyển: Thành viên phải gửi khiếu nại ngay trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi vận chuyển thành công hoặc thanh toán. Đối với các khiếu nại khác, Thành viên có thể gửi ý kiến để góp phần cho NoiBai Taxi tốt hơn khi phát hiện có vấn đề chưa rõ ràng hay hành vi có dấu hiệu vi phạm.

  Các cách thức khiếu nại như sau:

  • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: info@didi.com.vn
  • Gọi điện thoại đến Hotline: 0888.100.100

  Gửi khiếu nại trực tiếp (Người Mua đến trực tiếp hoặc gửi khiếu nại thông qua đường bưu điện đến địa chỉ:

  • Tên công ty: CÔNG TY TNHH DIDI VIỆT NAM
  • Trụ sở ĐKKDSố 43 đường Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Số điện thoại: 0888.100.100

  Trình tự giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

  • Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của NOIBAI TAXI sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Thành viên được gửi đúng theo các phương thức nêu trên. NOIBAI TAXI sẽ yêu cầu Người đặt dịch vụ và hoặc Đối tác cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.
  • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng sẽ trả lời/hồi đáp dựa trên các chính sách mà NOIBAI TAXI đã công bố. Cách thức trả lời thông qua email hoặc điện thoại đến thành viên đó.
  • Bước 3: Chuyển kết quả trả lời/hồi đáp khiếu nại cho các bộ phận có liên quan nếu (a) phải nhận lại đổi trả hàng hóa cho thành viên, (b) hoàn tiền cho thành viên và (c) các trường hợp khác cần hỗ trợ từ các bộ phận liên quan để NOIBAI TAXI giải quyết quyền lợi cho thành viên.

  Thời hạn xử lý khiếu nại:

  Thời gian trả lời/hồi đáp đối với khiếu nại tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu thành viên khiếu nại chưa cung cấp đủ thông tin theo yêu cầu của NOIBAI TAXI trong thời hạn NOIBAI TAXI yêu cầu để giải quyết khiếu nại, NOIBAI TAXI sẽ hiểu rằng thành viên đó đã từ bỏ việc khiếu nại và vụ việc sẽ được đóng lại khi kết thúc thời hạn 15 ngày làm việc nêu trên mà không có lỗi của NOIBAI TAXI. Trong trường hợp có yêu cầu của thành viên đưa vụ việc ra cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật, thời hạn xử lý sẽ theo thời hạn giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Trách nhiệm mỗi bên:

  Các bên bao gồm Người Bán, Người Mua và NOIBAI TAXI sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề:

  • Đối với Đối tác: Cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng;
  • Đối với NOIBAI TAXI, sẽ lắng nghe và tiếp nhận thông tin từ khách hàng (trong trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ: yêu cầu khách hàng cần có trách nhiệm cung cấp chính xác các thông tin vô hình và hữu hình về vấn đề mâu thuẫn đang phát sinh cần giải quyết mà khách hàng đã tự thấy mình bị thiệt hại) và Đối tác, sau đó tiến hành xem xét và nêu rõ, phân tích lỗi thuộc về bên nào. Lấy ý kiến về sự thỏa thuận mức độ bồi hoàn của hai bên và kết thúc giải quyết tranh chấp một cách thỏa đáng nhất.
  • Đối với Người đặt dịch vụ: cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm theo yêu cầu của NOIBAI TAXI để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

  Hướng xử lý:

  Trong trường hợp chứng minh được lỗi thuộc về Đối tác, NOIBAI TAXI sẽ có biện pháp cảnh cáo, yêu cầu bồi hoàn lại toàn bộ chi phí mà Thành viên đã phải bỏ ra để sở hữu hàng hóa dịch vụ đó hoặc phải đổi lại dịch vụ đúng với chất lượng mà Đối tác thông báo tại NoiBai Taxi. Nếu Đối tác tái phạm, NOIBAI TAXI sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ những thông tin của Đối tác đó trên NoiBai Taxi. Trường hợp NOIBAI TAXI và các bên đã nỗ lực giải quyết qua hình thức thương lượng, thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa Người đặt dịch vụ và Đối tác, thì một trong hai bên Người đặt dịch vụ và Người Đặt dịch vụ sẽ có thể đưa vụ việc đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên NOIBAI TAXI tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Người đặt dịch vụ. Vì vậy, đề nghị các Đối tác trên NoiBai Taxi cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. NOIBAI TAXI công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên NoiBai Taxi. Khi Người đặt dịch vụ hàng hóa hoặc dịch vụ phát sinh mâu thuẫn với Đối tác hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp. NOIBAI TAXI công khai cơ chế và quy trình giải quyết tranh chấp đối với các bên liên quan là: giải quyết tranh chấp theo cơ chế trao đổi thỏa thuận thống nhất. Các bên liên quan sẽ thực hiện theo quy trình trao đổi gián tiếp qua điện thoại, xác nhận bằng email, nếu vẫn chưa thỏa thuận được thì sẽ giải quyết thông qua gặp trực tiếp để cụ thể hóa vấn đề, giải quyết triệt để vấn đề mâu thuẫn giữa các bên sao cho có lợi nhất.

  Quyền và nghĩa vụ của NoiBai Taxi

  Quyền của Ban quản lý NoiBai Taxi

  Yêu cầu đối tác thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ trên NoiBai Taxi cũng như Quy chế hoạt động của Sàn được công khai trên website: noibai.vn.

  NoiBai Taxi có thể chấm dứt quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của đối tác; khách hàng và sẽ thông báo cho đối tác; khách hàng trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp đối tác; khách hàng vi phạm các Quy chế của Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử NoiBai Taxi hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên NoiBai Taxi.

  NoiBai Taxi sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của đối tác nếu đối tác không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử NoiBai Taxi liên tục trong ba (06) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành đối tác và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải ký kết lại Hợp đồng dịch vụ cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trên NoiBai Taxi.

  NoiBai Taxi có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của đối tác; khách hàng nếu Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử NoiBai Taxi phát hiện đối tác; khách hàng bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp đối tác; khác hàng tiếp tục hoạt động có thể gây cho Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử NoiBai Taxi trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các đối tác; khách hàng khác của Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử NoiBai Taxi, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

  NoiBai Taxi giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử NoiBai Taxi theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử NoiBai Taxi. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

  NoiBai Taxi giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho đối tác; khách hàng theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử NoiBai Taxi và sẽ báo trước cho đối tác; khách hàng thời hạn là một (01) tháng.

  Nghĩa vụ của Ban quản lý NoiBai Taxi

  NoiBai Taxi có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “Cơ chế kiểm tra, giám sát” để đảm bảo việc cung cấp thông tin trên Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử NoiBai Taxi được thực hiện chính xác đầy đủ.

  Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin của khách hàng cho đối tác để có thể cung cấp dịch vụ.

  Hoàn trả doanh thu cho đối tác trong trường hợp NoiBai Taxi thu tiền trước của khách hàng qua thanh toán trực tuyến và chuyển khoản trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu thanh toán từ đối tác.

  NoiBai Taxi sẽ có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên website thương mại điện tử đồng thời sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử NoiBai Taxi

  NoiBai Taxi sẽ có trách nhiệm công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử NoiBai Taxi. Khi khách hàng trên Website cung cấp dịch vụ TMĐT NoiBai Taxi phát sinh mâu thuẫn với người bán (đối tác) hoặc tổn hại lợi ích hợp pháp. NoiBai Taxi sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán (đối tác), tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

  NoiBai Taxi chịu trách nhiệm ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin cung cấp dịch vụ không phù hợp theo quy định của pháp luật.

  NoiBai Taxi chịu trách nhiệm xây dựng website bao gồm một số công việc chính như: Nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động của Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử NoiBai Taxi trong điều kiện và phạm vi cho phép. Website NoiBai Taxi sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các đối tác tham gia và người sử dụng trên Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử NoiBai Taxi.

  NoiBai Taxi có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ đối tác; khách hàng nếu xảy ra tranh chấp. Ban quản trị sẽ cân nhắc xem xét nhưng phản ánh đó. Tùy theo mức độ Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử NoiBai Taxi sẽ có phương án bảo vệ quyền lợi của thành viên.

  NoiBai Taxi sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử NoiBai Taxi và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử NoiBai Taxi không phải chịu trách nhiệm liên đới.

  Quyền và trách nhiện của Đối tác/người bán

  Quyền của Đối tác/người bán

  Sau khi ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, đối tác sẽ được phép tạo một tài khoản cung cấp dịch vụ trên NoiBai Taxi để thực hiện việc vận chuyển khi có đơn đặt xe từ khách hàng.

  Có quyền yêu cầu NoiBai Taxi cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin của khách hàng và hưởng doanh thu từ việc thực hiện dịch vụ vận chuyển.

  Đối tác được quyền yêu cầu Ban quản trị hỗ trợ các vấn đề liên quan đến kỹ thuật khi sử dụng dịch vụ trên NoiBai Taxi. Và có quyền yêu cầu NoiBai Taxi hỗ trợ trong quá trình giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến giao dịch thực hiện trên NoiBai Taxi

  Đối tác sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do NoiBai Taxi hay các đối tác thứ ba cung cấp trên NoiBai Taxi. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên NoiBai Taxi hoặc được gửi Email trực tiếp đến Người bán;

  Đối tác có quyền đóng góp ý kiến cho NoiBai Taxi trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng email đến cho NoiBai Taxi.

  Trách nhiệm của Đối tác/người bán

  Đối tác cam kết những thông tin cung cấp cho NoiBai Taxi là chính xác và hoàn chỉnh. Đối tác đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên NoiBai Taxi là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

  Chuẩn bị xe và lái xe, đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận chuyển của NoiBai Taxi, an toàn cho hành khách, hành lý trong suốt toàn bộ quá trình vận chuyển. Chịu trách nhiệm trước mọi khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ vận chuyển.

  Chịu mọi trách nhiệm về mặt vật chất và pháp lý trong quá trình khai thác và sử dụng phương tiện của mình.

  Đối tác cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của NoiBai Taxi vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của NoiBai Taxi hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì đối tác phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

  Đối tác cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do NoiBai Taxi cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của NoiBai Taxi trong bản Quy chế hoạt động này.

  Đối tác không được hành động gây mất uy tín của NoiBai Taxi dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của NoiBai Taxi.

  Đối tác có trách nhiệm phối hợp với NoiBai Taxi giải quyết các tranh chấp phát sinh đối với giao dịch phát sinh liên quan đến NoiBai Taxi

  Đối tác tại mọi thời điểm đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Công ty, công ty mẹ, các công ty chi nhánh, công ty liên doanh, các giám đốc, nhân viên, viên chức, nhà cung cấp, Người bán hay bên được nhượng quyền của Công ty không bị thiệt hại từ bất kỳ hành động, yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, kiện tụng, chi phí, trách nhiệm hay phí tổn nào (bao gồm các chi tiêu và chi phí pháp lý hợp lý) mà Công ty phải chịu hay chi trả trực tiếp hoặc gián tiếp, do hoặc phát sinh từ hành động vi phạm Quy chế hoạt động của người bán (bao gồm các tài liệu được đề cập), hoặc phát sinh từ hành động vi phạm bất kỳ luật nào hay quyền lợi của một bên thứ ba của Người bán và tuân thủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Quyền và trách nhiệm của người mua/khách hàng trên NoiBai Taxi

  Quyền của người mua/khách hàng của NoiBai Taxi

  Khách hàng được quyền yêu cầu NoiBai Taxi hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc giao dịch và sử dụng các dịch vụ, tiện ích trên NoiBai Taxi.

  Khách hàng có quyền đóng góp ý kiến cho NoiBai Taxi trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến NoiBai Taxi.

  Khách hàng được hưởng các chính sách ưu đãi do NoiBai Taxi hay các đối tác thứ ba cung cấp trên NoiBai Taxi. Các chính sách này dược đăng tải trực tiếp hoặc gửi đến email cho từng thành viên của NoiBai Taxi.

  Khách hàng có quyền khiếu nại đối tác nếu chất lượng dịch vụ không đảm bảo.

  Khách hàng có quyền yêu cầu cơ quan pháp luật bảo vệ quyền lợi nếu bị đối tác lừa gạt.

  Trách nhiệm của người mua/khách hàng trên NoiBai Taxi

  Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới số điện thoại của mình.

  Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho NoiBai Taxi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin cá nhân của mình đã cung cấp cho sàn: NoiBai Taxi để hai bên cùng hợp tác xử lý.

  Khách hàng cam kết những thông tin cung cấp cho NoiBai Taxi là chính xác.

  Khách hàng tại mọi thời điểm đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Công ty, công ty mẹ, các công ty chi nhánh, công ty liên doanh, các giám đốc, nhân viên, viên chức, nhà cung cấp, Người bán hay bên được nhượng quyền của Công ty không bị thiệt hại từ bất kỳ hành động, yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, kiện tụng, chi phí, trách nhiệm hay phí tổn nào (bao gồm các chi tiêu và chi phí pháp lý hợp lý) mà Công ty phải chịu hay chi trả trực tiếp hoặc gián tiếp, do hoặc phát sinh từ hành động vi phạm Quy chế hoạt động của người mua (bao gồm các tài liệu được đề cập), hoặc phát sinh từ hành động vi phạm bất kỳ luật nào hay quyền lợi của một bên thứ ba của Người mua.

  Trong trường hợp một khách hàng có tranh chấp, khiếu nại và/hoặc hành động chống lại một hay nhiều khách hàng khác, khách hàng đồng ý miễn trừ trách nhiệm của Công ty, công ty mẹ, các công ty chi nhánh, công ty liên doanh, các giám đốc, nhân viên, viên chức, nhà cung cấp, Người bán hay bên được nhượng quyền của Công ty tới phạm vi tối đa cho phép bởi pháp luật đối với bất kỳ yêu cầu bồi thường, đòi hỏi, phí tổn, chi phí và thiệt hại (thực tế và mang tính hậu quả) nào thuộc tất cả các loại và tính chất, đã biết và chưa biết, có ngờ tới và không ngờ tới, được tiết lộ và không được tiết lộ (bao gồm các chi phí pháp lý) phát sinh từ hoặc có liên quan đến các tranh chấp đó theo bất kỳ cách nào.

  Khách hàng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của tử NoiBai Taxi vào những mục địch bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán viruts gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của NoiBai Taxi hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì khách hàng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

  Khách hàng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo ra những công cụ tương tự của dịch vụ do NoiBai Taxi cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của NoiBai Taxi trong Quy chế này.

  Khách hàng không được hành động gây mất uy tín của NoiBai Taxi dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của NoiBai Taxi.

  Quy trình thanh toán

  Thanh toán giữa khách hàng và NoiBai Taxi

  Khách hàng khi lựa chọn được dịch vụ phù hợp trên website hay ứng dụng NoiBai Taxi, Khách hàng tiến hành đặt dịch vụ.

  Trường hợp khách hàng đặt xe đường dài hoặc thuê xe theo hợp đồng, khách hàng bắt buộc phải đặt cọc một phần hoặc thanh toán trước toàn bộ chi phí (theo thỏa thuận với Ban quan lý NoiBai Taxi). Các trường hợp còn lại khách hàng thanh toán bằng tiền mặt với tài xế hoặc chuyển khoản cho công ty/tài xế sau khi hoàn thành chuyến đi.

  Đảm bảo an toàn giao dịch

  NoiBai Taxi xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

  NoiBai Taxi sử dụng việc thẩm định thông tin nhà cung cấp và thông tin cá nhân của thành viên. Để bảo đảm rằng giao dịch được thực hiện thành công, và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh, NoiBai Taxi tuân theo đúng các thủ tục sau đây:

  • Bảo vệ thành viên: Hệ thống đặt hàng được thiết kế sao cho các thành viên của NoiBai Taxi không thể đặt hàng cho đến khi thành viên được an toàn khi đặt hàng.
  • Ngay khi thành viên nhấp chuột vào nút “Đặt xe” của trình duyệt thì việc đặt xe sẽ ở chế độ an toàn. Mọi dữ liệu có liên quan đến các đơn hàng của thành viên, bao gồm tất cả các thông tin cá nhân, và chi tiết thanh toán, sẽ đi qua tất cả định dạng được mã hoá.
  • Thành viên không nên cung cấp thông tin chi tiết về các khoản thanh toán cho bất kỳ ai qua thư điện tử hoặc các phương tiện khác. NoiBai Taxi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào mà thành viên có thể phải chịu do việc trao đổi thông tin có liên quan đến việc thanh toán bằng bất kỳ phương tiện nào.
  • Thành viên không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ, hoặc bất kỳ hình thức can thiệp nào khác vào hệ thống của NoiBai Taxi hoặc thay đổi các cấu trúc dữ liệu. Tuyệt đối không được phân phát, phát tán, sử dụng bất kỳ hoạt động nào can thiệp vào gây thiệt hại, hoặc xâm phạm nền tảng của các hoạt động kinh doanh giao dịch trên trang web của NoiBai Taxi. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo các điều khoản của quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.
  • Tất cả các bên tham gia với NoiBai Taxi phải bảo mật mọi thông tin về giao dịch, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu cung cấp thông tin.

  Bảo mật thông tin

  Mục đích và phạm vi thu thập

  Việc thu thập dữ liệu trên trang trang web Noibai và Ứng Dụng NoiBai Taxi (gọi chung là NoiBai Taxi) bao gồm:

  Đối với người dùng/khác hàng: NoiBai Taxi thu thập các thông tin sau đây:

  • Số điện thoại; email khi khách hàng Đăng nhập website và tra cứu mã vé:
  • Điểm xuất phát, điểm đến khi khách hàng tìm kiếm chuyến xe
  • Thông tin người đặt (hoặc đặt cho người thân) Noibai Taxi thu thập các thông tin gồm: Họ tên; số điện thoại; email khi khách hàng lựa chọn “Đặt xe”:

  Đối với Đối tác/Người bán: NoiBai Taxi thu thập các thông tin sau đây:

  • Tên Công ty; địa chỉ; số điện thoại; email; mã số thuế/số CMND; bản sao có chứng thực giấy phép kinh doanh vận tải (nếu đối tác là Công ty); số tài khoản ngân hàng khi Đối tác/Người bán ký Hợp đồng Người bán/ Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử Trên NoiBai Taxi hoặc khi đối tác đăng ký tài khoản, chúng tôi thu thập thêm hình ảnh của Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; Giấy phép lái xe của lái xe; số đăng ký/đăng kiểm của xe.

  Trong quá trình giao dịch thanh toán tại NoiBai Taxi, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về các giao dịch đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.

  Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của bạn và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của chúng tôi về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.

  Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu; số điện thoại và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho NoiBai Taxi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  Phạm vi sử dụng thông tin

  Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  Cung cấp dịch vụ đặt xe cho thành viên;

  Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và NoiBai Taxi

  Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

  Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

  Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại NoiBai Taxi.

  Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

  Thời gian lưu trữ thông tin

  Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và NOIBAI TAXI, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của NOIBAI TAXI, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của NOIBAI TAXI bảo mật.

  NOIBAI TAXI có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. NOIBAI TAXI cũng sẽ phối hợp với các chuyên gia bảo mật (khi cần) nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của NOIBAI TAXI. Khi thu thập dữ liệu, NOIBAI TAXI thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ. Bên cung cấp dịch vụ máy chủ sẽ phải tuân thủ bảo mật thông tin các thành viên cũng như các dữ liệu khác của NOIBAI TAXI theo pháp luật.

  Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ được các đối tác cổng thanh toán của NOIBAI TAXI bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. NOIBAI TAXI không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của NOIBAI TAXI.

  Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Khách Hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được NOIBAI TAXI lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Khách Hàng đóng tài khoản trên NOIBAI TAXI. Sau khi thời hạn này kết thúc, NOIBAI TAXI sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Bạn.

  Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của NOIBAI TAXI, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống NOIBAI TAXI, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp NOIBAI TAXI phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép, … NOIBAI TAXI có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật. Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của NoiBai Taxi.vn.

  Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin cá nhân

  Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong môi trường vận hành an toàn. Chỉ có nhân viên của NoiBai Taxi.vn như: Ban quản trị NoiBai Taxi.vn; Bộ phận kỹ thuật, IT; Bộ phận bán hàng; Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu NoiBai Taxi cung cấp thông tin thành viên để phục vụ quá trình điều tra và người bán (đối tác/Người bán) cũng như đối tác thanh toán của NOIBAI TAXI mới có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết để liên hệ xác nhận khi khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  • Tên công ty: CÔNG TY TNHH DIDI VIỆT NAM
  • Tên công ty bằng tiếng Anh: DIDI VIET NAM COMPANY LIMITED
  • Tên công ty viết tắt: DIDI VIETNAM CO., LTD
  • Trụ sở ĐKKD: Tầng 3, số 43 đường Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0108908830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 19/09/2019
  • Website: https://noibai.vn/
  • Điện thoại: 02477778888
  • Email: info@didi.com.vn

  Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

  Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu NoiBai Taxi.vn thực hiện việc này.

  Thành viên có quyền gửi khiếu nại về NCC đến Ban quản trị của NoiBai Taxi. Khi tiếp nhận những phản hồi này, NoiBai Taxi.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, NoiBai Taxi.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

  • Website: https://noibai.vn/
  • Điện thoại: 02477778888
  • Email: info@didi.com.vn

  Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  NOIBAI TAXI không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật. Ngoài các trường hợp nêu trên, NOIBAI TAXI sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, NOIBAI TAXI cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

  Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, NoiBai Taxi.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

  Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của NoiBai Taxi.vn.

  Ban quản trị NoiBai Taxi.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/đặt xe là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, …, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý NoiBai Taxi.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

  Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ, mua sản phẩm

  Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của NoiBai Taxi đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.

  • Điện thoại: 02477778888
  • Email: info@didi.com.vn

  Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

  Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ đặt xe là 15 ngày.

  Những thay đổi về Quy định bảo vệ Quyền riêng tư này

  Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi Quy định này. Nếu có những thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên các trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho bạn về những thay đổi nói trên.

  Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Quy định được sửa đổi.

  Điều khoản áp dụng

  • NOIBAI.VN có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên website và ứng dụng NOIABI TAXI cho các NCC và người tìm kiếm biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

  • Quy chế hoạt động sẽ được NOIBAI.VN cập nhật bổ sung liên tục cho phù hợp và NOIBAI.VN sẽ thông báo trước trên NOIBAI.VN cho các bên trong vòng 05 ngày làm việc khi có cập nhật, bổ sung. Thành viên tham gia NOIBAI.VN có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

  Điều khoản cam kết

  • Mọi thành viên và NCC khi sử dụng NOIBAI.VN làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.
  • Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với NOIBAI.VN theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

  Hỗ trợ khách hàng

  • CÔNG TY TNHH DIDI VIỆT NAM
  • Trụ sở ĐKKD: Tầng 3, số 43 đường Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Website: https://noibai.vn/
  • Điện thoại: 02477778888
  • Email: info@didi.com.vn
  2.39 / 5 ( 23 bình chọn )

  Đặt xe

  Bạn đi từ:
  Bạn muốn đến:

     Cước phí
  Thông tin quý khách
  + Thêm ghi chú